داده ها و اطلاعات آماری

 حق مالکیت معنوی کلیه گزارشات تهیه شده در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ، متعلق به این مرکز می باشد و استفاده از آن با ذکر نام بلامانع است.
نشریات و گزارش های آماری نماگرهای ویژه بازار کار  سری های زمانی  تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های استاندارد 
 آمارنامه(سالنامه آماری)  شاخصهای کلیدی بازار کار  تعاون  تعاریف و مفاهیم آماری
گزیده های آماری(فصلنامه)  شاخصهای کار شایسته کار   طبقه بندی های آماری 
 استان در یک نگاه    رفاه  راهنمای تدوین نشریات
 گزارشها و تحلیلهای آماری      
اینفوگرافی      
ویژه نامه های آماری       

صفحه نخست » داده ها و اطلاعات آماری