حق مالکیت معنوی کلیه گزارش های تهیه شده در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ، متعلق به این مرکز می باشد و استفاده از آن با ذکر نام بلامانع است.

 استانداردسازی با یکسان کردن تعاریف و مفاهیم بکار رفته در سامانه ها و گزارش ها، موجب ارتقای کیفیت آمارهای تولید شده و قابلیت مقایسه پذیری ملی و بین المللی می گردد بر این اساس این مرکز در راستای وظایف خود اقدام به احصا اقلام آماری ادارات کل، دفاتر یا مراکز ستادی و سازمانه های تابعه می نماید و با همکاری کارشناسان تخصصی در گام نخست اقدام به استانداردسازی در سطح سازمانی و در گام دوم با همکاری مرکز آمار ایران ، مفاهیم مورد نظر در سطح ملی استاندارد می گردند.

 • ۱ مهر ۱۳۹۳
 • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • ۱ اسفند ۱۳۹۵
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »
 • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • ۱ آبان ۱۳۹۶
 • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • ۱ مهر ۱۳۹۵
 • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • ۱ فروردین ۱۳۹۳
صفحه ۱ از ۲