حق مالکیت معنوی کلیه گزارش های تهیه شده در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ، متعلق به این مرکز می باشد و استفاده از آن با ذکر نام بلامانع است.