Loading

روز آمار 1400

مقایسه تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی -بهار 1399 -بهار 1400
در این گزارش سعی شده است با بررسی تغییرات تعداد شاغلین در بهار سال 1400 نسبت به بهار سال 1399 ، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی منتخب، تصویری از تاثیر شیوع بیماری کرونا در بهار 1400 ارائه شود.
اطلاع نگاشت(اینفوگرافیک) ویژه روز تعاون
در تقویم رسمی کشور ، 13 شهریور ماه روز تعاون نامگذاری شده است.
گزارش بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور طی سال های  99-1390
در گزارش مورد نظر هدف بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور است که بر اساس حداقل دستمزد کارگران و نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایرن طی سال ‌های 99-1390 تهیه و تدوین شده است.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در مرداد ماه 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با کاهش 0.3 واحد درصدی (نسبت به تیر 1400) به 3.2 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.4 واحد درصد کاهش به 43.2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1400 نیز با 1.0 واحد درصد افزایش به 45.2 درصد رسیده است.
گزارش بررسی درآمد خانوارهای دارای دانشجو در کشور طی سال های 98-1397
از آنجائیکه بررسی و ارتقاء کیفی زندگی خانوارهای دارای دانشجو می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و نهایتاً توسعه یافتگی هر کشوری ایفا نماید، این مرکز براساس آمارهای طرح هزینه و درآمد مرکز آمار ایران در سال های 1397 الی 1398 مبادرت به تهیه گزارش "بررسی درآمد خانوارهای دارای دانشجو در کشور" نموده است
چکیده نتایج آمارگیری از تعاونی‌های گاوداری صنعتی در سال 1398
در راستای جداسازی آمارهای بخش تعاون، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به استخراج آمار تعاون از نتایج طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی در سال 1398 و تهیه گزارش "چکیده نتایج آمارگیری از تعاونی‌های گاوداری صنعتی" نموده است.
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۳ بعدی »
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
نرخ شیوع کم توانی ذهنی
از تقسیم افراد دارای کم توانی ذهنی به کل جمعیت کشور بدست می‌آید و به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تعیین می‌شود.