Loading
رسانه جدید
بولتن آماری فصل تابستان
بولتن آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با هدف انعکاس فعالیت های نظام آماری وزارتخانه، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی و همچنین آخرین اخبار و اطلاعات آماری در سطح ملی و بین المللی تهیه و تدوین شده است
گزارش بررسی روند متوسط  قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری- مرداد ماه 1400
در گزارش مذکور، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان داده شده است.
مقایسه تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی -بهار 1399 -بهار 1400
در این گزارش سعی شده است با بررسی تغییرات تعداد شاغلین در بهار سال 1400 نسبت به بهار سال 1399 ، به تفکیک فعالیتهای اقتصادی منتخب، تصویری از تاثیر شیوع بیماری کرونا در بهار 1400 ارائه شود.
اطلاع نگاشت(اینفوگرافیک) ویژه روز تعاون
در تقویم رسمی کشور ، 13 شهریور ماه روز تعاون نامگذاری شده است.
گزارش بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور طی سال های  99-1390
در گزارش مورد نظر هدف بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور است که بر اساس حداقل دستمزد کارگران و نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایرن طی سال ‌های 99-1390 تهیه و تدوین شده است.
گزارش تحلیل آماری روند تورم در مرداد ماه 1400
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ماه 1400، نرخ تورم ماهانه با کاهش 0.3 واحد درصدی (نسبت به تیر 1400) به 3.2 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با 0.4 واحد درصد کاهش به 43.2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1400 نیز با 1.0 واحد درصد افزایش به 45.2 درصد رسیده است.
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »
نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی
از تقسیم خانوارهای استفاده‌کننده از آب لوله‌کشی به کل خانوارهای کشور ضربدر 100 محاسبه می شود.
نسبت جوانی
از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال به کل جمعیت ضربدر 100 محاسبه می شود.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در هر 1000 تولد
از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک جامعه و دوره معین به تعداد موالید زنده در همان جامعه و دوره و برای هر 1000 مورد تولد، محاسبه می‌شود.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
از تقسیم تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند به جمعیت کل کشور ضربدر 100 بدست می‌آید
نسبت خانوارهای مصرف کننده برق برای ایجاد گرما
از تقسیم خانوارهای مصرف کننده از برق برای ایجاد گرما به کل تعداد خانوارهای کشور ضرب در 100 محاسبه می شود.
نرخ شیوع کم توانی ذهنی
از تقسیم افراد دارای کم توانی ذهنی به کل جمعیت کشور بدست می‌آید و به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تعیین می‌شود.